DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ailelere Danışmanlık

Aile Danışmanlığı
Aile danışmanlığı, Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetine denir. Aile danışmanlığı ilk olarak kişiler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. 
Aile ilişkileri ve bozuklukları bireylerin hem psikolojik ve mental ilişkilerini hem de bunlara bağlı bozuklukların nasıl geliştiğine ve bu bozuklukların içeriğinin toplumda nasıl geliştiğini üzerinde durur. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır. 
Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir. Aile danışmanlığında kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman, kişilerden her birinin; 
- diğerlerini saygı ile dinlemesine,Aile danışmanlığı
- diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,
- soruna yönelik olarak konuşmasına,
- diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,
- diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
- diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
- diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.
Aile danışmanlığının (aile danışmanlık) inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. 
Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları Nelerdir? 
- Anne - baba ilişki ve iletişim problemleri,
- Anne - baba ile çocuk ilişkileri,
- Çatışmalar,
- Boşanma süreçleri,
- Flört ve aldatma problemleri.