DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi nedir?
Fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da bir diğer adıyla fizyoterapi, kişinin yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle fonksiyonel hareketlerinde meydana gelen kayıplarının tedavisi ve rehabilitasyonu üzerine yoğunlaşan bir tıp alanıdır. 
Uzman hekim tarafından konulan tanı sonrasında fizyoterapist hastaya uygun egzersiz ve rehabilitasyon programını belirler. 
Fakat rehabilitasyon bir ekip işidir ve bu ekip içerisinde en önemli rolü hasta ve ailesi üstlenir, sonrasında uzman hekim, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, ergoterapist, iş ve uğraşı terapisti gibi çeşitli profesyoneller de bu ekipte önemli yer kaplar. 
Fizyoterapinin geçmişi Hipokrat zamanına kadar gitmektedir. Eski zamanlardan itibaren insanlar hastalıklarını tedavi etmek amacıyla manuel terapi, masaj veya hidroterapi benzeri teknikler uygulamışlardır.
Profesyonel olarak Avrupa’da 17. yüzyılda Türkiye’de ise 1961 yılında kurulan Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu’nun açılmasıyla yapımı yaygınlaşmıştır. 
Önceleri masaj, traksiyon ve egzersizden ibaret olan fizyoterapi teknikleri günümüzde oldukça gelişmiş ve farklı alanlara bölünerek özelleşmiştir.