DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitme Kaybı Nedir? İşitme Kaybının Sınıflandırılması

İşitme Kaybı Nedir?

Doğumdan önce, doğum esnasında veya doğumdan sonra dış kulaktan başlayarak beyne kadar uzanan bölgenin herhangi bir yerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen patolojik durum,

işitme yetisini tamamen veya kısmen kaybetme durumuna neden olabilmektedir. Bu durum işitme kaybı olarak adlandırılır.

İşitme Kaybının Sınıflandırılması

Şiddete göre: Hafif, Orta, Orta ileri, İleri ve Çok ileri

Ortaya çıkış zamanına göre: Prenatal, Perinatal, Postnatal

Konuşmanın edinilmesiyle ilişkili olarak: Prelingual, Perilingual, Postlingual

Patolojinin yerleştiği bölgeye göre: İletim, Sensörinöral, Mikst, Santral, Fonksiyonel şeklindedir.

•İşitme kaybı olan bir çocuk, normal gelişim gösteren bir çocuk gibi yaklaşık 9 aya kadar doğal sesleri çıkarabilmektedir. Fakat sonraki süreçte işitsel girdinin olmaması (kendi sesini ve çevre seslerini duyamaması) dil gelişimde geriliğe sebep olur.

•Normal gelişim gösteren çocukların 1-1,5 yaş civarında sözcük dağarcıklarında yaklaşık 50 sözcük bulunurken işitme engelli çocukların bu yaş döneminde tek sözcük düzeyine geçemedikleri, önemli bir kısmının da hiçbir şekilde sözlü dil kullanmadığı belirtilmektedir.

•Kısa ve basit cümleleri kullanmayı tercih ederler ve bu tür cümleleri daha kolay anlayabilirler.

•Cümle içerisinde genellikle sözcük sonlarını duymaya ilişkin güçlüklerinden dolayı fiillerin zaman çekimi, çoğul eki, özne-yüklem uyumu, iyelik eki gibi ekleri eksik ve/veya hatalı kullanabilirler.

•İşitme kaybı olan çocuklarda, ünlü ve ünsüz seslerin üretiminde bozukluklar, seslerin birbirinin yerine ve/veya hatalı kullanılması gibi sorunlar gözlenebilir.

•Konuşurken kendi seslerini duyamayabilir ve ses yüksekliğini ayarlamakta güçlük yaşayabilirler. Ses tonunun değişmesinde, vurgularda veya konuşma hızındaki zayıflıklarından dolayı mırıldanır gibi bir konuşmaları olabilir.