DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Kekemelik (okul öncesi, okul çağı, yetişkin)Akıcılık Bozuklukları - Kekemelik (okul öncesi, okul çağı, yetişkin)

Geleneksel olarak kekemelik, konuşmanın ritminin ya da akıcılığının ses ve hece tekrarları, ses uzatmaları, ses, hece, sözcük eklemeler, sözcük içinde duraklama, işitilebilir ya da sessiz bloklarla kesintiye uğradığı bir bozukluk olarak tanımlanabilir.

Kekemelik bozukluğu konuşan kişinin davranışları nedeniyle yaşadığı tüm deneyimleri kapsar. Kısaca kekeleyen bireylerin sorunlarının yönetiminde sadece gözlenebilen kekeleme davranışlarının değil, kekemelik bozukluğuna yol açan daha kapsamlı sonuçların birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca her akıcısızlık kekemelik değildir. Akıcısızlığın ne sıklıkla ortaya çıktığı çok önemlidir.
Kabaca 10 cümleyi akıcı olarak söyleyen bir çocuğa, 1 kelimede yaşadığı akıcısızlığı sebebiyle kekeleme davranışları sergilediği kanısıyla yaklaşılmamalıdır.

Kekemelik davranışları sıklıkla 2-5 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Bugüne dek yapılan araştırmalar kekemeliğin tek bir nedene bağlanılamayacağı konusunda bize ışık tutmaktadır.
Van Riper kekemeliği tanımlarken, konuşma patolojisi, psikiyatri, genetik ve diğer pek çok disiplinin dağınık bir yap-boz parçasına benzetmiştir. Bazı parçalar yanlış yerleştirilmiş bazıları ise hala bulunamamıştır.
Günümüzde araştırmacılar kaybolan parçaları bulmaya çalışmaktadır.

Kurumumuzda, kekemelik terapisi sürecinde kekemeliği değiştirme ve akıcılığı biçimlendirme teknikleri bireyin ihtiyacına göre entegre bir biçimde öğretilmektedir.
Kekemeliğin gelişimi, evreleri, terapi yaklaşımları, kekemelik bozukluğunun sağaltımı hakkında detaylı bilgi almak için ilgili Ümmü Kumru Özel Eğitim Merkezi - (Kocaeli - İzmit ) uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.