DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Asperger Sendromu (ASD) Nedir?

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar - ASPERGER Sendromu Nedir?
Asperger sendromu spektrum “yüksek fonksiyonlu” ucunda olduğu düşünülen bir yaygın gelişim bozukluğu (YGB) ‘dir. 
Aspergerli çocuk ve yetişkin sosyal etkileşimlerde zorluk ve tekrarlayıcı davranışlar sergilemektedir. Motor gelişim gecikebilir sakarlık veya koordinasyonsuzluk gibi sonuçlara neden olabilir. 
YGB’nin diğer formları (otizm, rett, dezintigratif, A tipi bozukluklar gibi) etkilenenler ile karşılaştırıldığında, Asperger sendromu olan çocukların dil veya bilişsel gelişiminde çok ciddi gecikmeler ve zorluklar yoktur. 
Hatta bazıları kendi özel ilgi alanlarıyla ilgili kelimeleri yaşıtlarından daha erken öğrenebilirler. 
Aşağıdaki davranışlar Asperger sendromu ile ilişkilidir:
- Sınırlı veya uygunsuz sosyal etkileşimler 
- “robot” gibi veya tekrarlayan konuşma 
- Sözsüz iletişim (jestler, yüz ifadesi, vb) zorlukları 
- Diğerlerinden daha çok kendini tartışmak eğilimi 
- Sosyal / duygusal sorunları ya da mecazi ifadeleri anlamada yetersizlik 
- Göz teması veya karşılıklı konuşma eksikliği 
- Belirli, genellikle sıra dışı, konularda konuşma takıntısı 
- Tek taraflı konuşmalar 
- Garip hareketleri ve / veya davranışlar