DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Otizm tanısı alan bir çocuk daha sonra bu spektrumdan çıkabilir mi?

 Otizm tanısı alan bir çocuk daha sonra bu spektrumdan çıkabilir mi?
Bilimsel çalışmalar ve gözlemler göstermektedir ki otizmden çıkma veya ilerleme gibi bir durum bazı koşullarda çok nadir olarak olabilmektedir. 
Çocuklukta otizm tanısı yanlış konulmuşsa ya da başarılı bir eğitim ve tedavi sonrasında artık tam olarak otizm kriterlerini karşılamıyorsa veya belirtiler hafiflediyse bu otizmden çıkmak ya da ilerlemek olarak adlandırılabilir. 
Ya da çocuğun zamanla IQ, dil, sosyal uyum testlerinden, okul sınavlarından iyi sonuçlar aldığını görürüz. 
Ama bu testlerden veya sınavlardan iyi sonuçlar alması otizmden çıktığı anlamına gelmez. 
Otizm tanılı bir çocuk zamanla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozukluğu ya da asperger sendromu gibi nispeten yüksek işlevli formuyla karşımıza çıkabilir.
Şu anki bilgilerimizle çocuğun gelecek yıllarda nasıl bir gelişim ve değişim göstereceğine dair bir tahminde bulunamıyoruz.