DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Rett Sendromu ve Otizm arasındaki fark nedir?

RETT Sendromu ile OTİZM Arasındaki farklar nelerdir?
MECP2 gen mutasyonu en sık kız çocuklarında bulunur ama otizm daha çok erkek çocuklarında rastlanır. 
Her iki sendromda da, konuşma ve duygusal temas becerilerinde bozulmalar görülür. 
Ancak, RS li kadınlarda baş büyüme hızının yavaşlaması, amaçlı el becerilerinin kaybı, hareketlilik, düzensiz solunum paternlerini de içerir ve bu açıdan otizmde görülen belirtiler ile uymamaktadır. 
El çırparak otizmde de sık görülürken, RS de görülen ortak amaçsız el hareketleri otizmde görülmez. 
RS li kızlar hemen hemen her zaman insanları nesneye tercih eder, fakat tersi otizm görülür.
RS ile kızlar genellikle erken yaşta otizm benzeri özelliklere sahip olsa da, bu otistik özellikler zamanla kaybolur.