DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Pediatrik Rehabilitasyon Süreci

 Pediatrik Rehabilitasyon Süreci
Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal(doğum öncesi), natal(doğum esnasında) ya da postnatal(doğum sonrasında) nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosunda bütüncül yaklaşımlar içeren bir kavramdır. 
Pediatrik rehabilitasyon; özürlü çocuğun fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıkları içerisinde mümkün olabilen en üst fonksiyonel, psikososyal ve mesleki bağımsızlığa ulaştırılması olarak tanımlanabilir. 
Pediatrik rehabilitasyon alanında en çok karşılaşılan problemler en başta SP(serepralpalsi) olmak üzere çeşitli kas hastalıkları(DMD, SMA vb), mentalretardasyon, gelişimsel ve davranışsal problemler, periferik sinir yaralanmaları(brakialpleksus yaralanmaları vb), kas iskelet sistemi anomalileri, nöromuskuler hastalıklar ve kromozomal hastalıklar(Down sendromu vb) gibi nörolojik ve ortopedik problemlerdir. 
Çocuklarda rehabilitasyon süreci oldukça karmaşık ve uzun bir süreçtir. İstenilen amaca ulaşılabilmesi birçok disiplinin bir arada ve uyumlu çalışmasına bağlıdır. 
Kişisel farklılıklar, engel, özür ya da bozukluk yaratan durumun her çocukta farklı tablolar oluşturması nedeniyle ilgili disiplinlerin rehabilitasyondaki rolleri de değişiklik gösterir. 
Tıbbi ve cerrahi uygulamalar dışında , fizyoterapi uygulamaları, iş uğraşı tedavisi, ortez uygulamaları, işitme-konuşma tedavisi, özel eğitim, aile ve çocuk için psikososyal destek, spor ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımları önemlidir.