DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü
Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır.
Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: 
• Disleksi: Okuma alanında güçlük 
• Disgrafi: Yazı alanında güçlük 
• Diskalkuli: Matematik alanında güçlük 
En sık görülen tipi ise Disleksidir. 
Özgül öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklandığı ve yapısal olduğu düşünülmektedir. 
Kesinlikle zekâ geriliği değildir. Özgül öğrenme tanısı almış çocukların zekâ düzeyleri ya normal düzeydedir ya da normalin üzerindedir. 
ÖÖG tanısı, özel standart testler aracılığı ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından konulmaktadır. 
Okul öncesi dönemde bazı belirtiler olmasına karşın, genellikle okul çağındaki çocukların %15 -20’sine bu tanı konulmaktadır. 
ÖÖG tanısı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebilir ancak bu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır. 
Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış çocuklar çoğu şeyi ters algılayabilirler.

Saati okumakta ve çizmekte zorlanırlar

 

Okurken kelimeleri yanlış hecelerler.

Sesli okumak bir kâbus olabilir.

Zaman kavramlarını öğrenirken sıkıntı yaşarlar.

Ritmik saymalarda ve sıralı olan becerilerde sıkıntı yaşarlar.

 

Okurken bazı kelimeleri atlarlar.

Çarpım tablosunu ezberlemekte güçlük çekerler.