DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitsel-Sözel Terapi Hedefleri

İşitsel-Sözel Terapi Hedefleri

İşitme hedefleri; sesleri fark etme, lokalizasyon, ses nesne ilişkisi geliştirme, işitsel hafızayı geliştirme ve boşluk doldurma ve işitsel komutları takip etme

Konuşma hedefleri; suprasegmentel özellikleri geliştirme, spesifik ünlü ve ünsüzleri geliştirme, ses kalitesini geliştirme, ses atlama ve değiştirmelerini düzeltme

Dil hedefleri; soru sorma cevaplama, kelime hazinesini geliştirme, ihtiyaçları ve isteklerini ifade edebilme becerisini geliştirme, ifade uzunluğunu genişletme

Bilişsel hedefler; oyun becerileri geliştirme, nesneleri gruplandırma, problem çözme becerileri, okuma-yazma becerileri

İletişim hedefleri; sıra alma becerilerini geliştirme, karşılıklı konuşma becerilerini geliştirme, konuşmada ana konunun korunması uygulamalarını içerir.