DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitsel - Sözel Terapi

İşitsel-Sözel Terapi

Erken tanı ve müdahale sayesinde (6 aydan önce) işitme kayıplı çocukların dil gelişimleri, sosyal becerileri ve akademik başarılarına yönelik beklenti düzeyi oldukça fazladır.

İşitsel-Sözel Terapi, işitme kayıplı doğan veya erken dönemde işitme yetisini kaybeden çocukların işitsel gelişimine destek amaçlı bir terapi yaklaşımıdır.

İşitsel-Sözel Terapi’de amaç dinleme yoluyla konuşma ve dil gelişimini sağlama yönünde üretilen stratejilerden oluşan bir eğitim yöntemidir.

İşitsel-Sözel Terapi’de özellikle 3 konuya vurgu yapılmaktadır. Bunlar; işitme, aile ve normal gelişim sürecidir.

İşitsel-Sözel Terapi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Aile, terapist ve çocuğun katıldığı bireysel seanslardan oluşur.

İşitsel-Sözel Terapi sayesinde çocuk, kendi sesini ve çevredeki sesleri etkili olarak dinleyebilmek için cihazını kullanmayı, konuşma dilini anlamayı ve iletişim becerisini geliştirmeyi öğrenir.

Anne-baba, bakıcı veya terapist tarafından, günlük rutin işlerde veya oyun ortamında bir dinleme ve öğrenme ortamı yaratılır.

  • İşitsel-Sözel Terapi görsel ipuçlarından (dudak okuma, işaret dili gibi) ziyade dinlemeyi hedef aldığı için en iyi akustik koşulların sağlanması gerekmektedir.
    İşitme kayıplı bireye en gelişmiş teknoloji ile maksimum fayda sağlayacak şekilde işitsel uyarı sağlanmalıdır.
  • Ailenin ve terapistin çocukla yan yana ve daha iyi işiten kulağın tarafına oturması, konuşurken çocuğun işitme cihazı ve/veya koklear implant mikrofonuna yakın konuşması gerekmektedir.
  • Düzenli ve yeterli ses seviyesinde konuşulması, arka plan gürültünün en aza indirilmesi gerekmektedir.
  • Konuşmanın işitebilirliğini arttırmak için akustik vurgulama tekniklerinin kullanılması ile dinleme ortamı geliştirilebilir.
  • İşitme kayıplı çocuklar, normal işitme ve gelişime sahip akranları ile aynı sınıfta ders görmeleri için teşvik edilmelidir.