DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitme Engeli Nedir?

İşitme engeli nedir?
İşitme engeli; işitme kaybının getirmiş olduğu iletişim sorunlarının oluşturduğu bir engel durumudur. İşitmesinin tamamını ya da bir kısmını kaybetmiş kişileri işitme kayıplı olarak tanımlayabiliriz. Doğuştan ya da sonradan olması, sözel dili öğrenmeden önce veya öğrendikten sonra olması gibi etmenler işitme kayıplı bireyin sözel dili kazanımında önemli bir etken olmuştur.
Tam İşitme Kayıpları (İşitemeyenler): 
İşitemeyen bireyler için işitme cihazları özel olarak iletişim kurmayı sağlamaz. Bu nedenle eğer konuşma eğitimi almışlarsa dudak okuyarak ve konuşarak iletişim kurabilirler. Eğer bu eğitimi almamışlarsa sadece işaret diliyle anlaşırlar. 
Kısmi İşitme Kayıpları (Ağır İşitenler)
Hafiften ileri dereceye kadar işitme kaybına sahip olan ve işitme kaybı derecelerine göre işitme cihazı kullanan bireylerdir. Kullandıkları cihazların yardımıyla duyarak ve konuşarak iletişim kurarlar. Her ağır işitenler farklı derecelerde duyarlar. 70 desibel ve altında işitme kaybı olanlar cihazlara kolay adapte olabilirken, 70 desibel üstü işitme kayıpları durumunda cihaz yardımcı olmayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir işitme cihazı normal kulak yerine geçmeyeceğinden iletişimde aksaklıklar olabilecektir. Duyarak anlaşmanın yanında bir yandan da dudak ve mimik okumaya çalışarak iletişimlerini kuvvetlendirirler. Bu kişiler işaret dili öğrenmiş olabilirler ancak genellikle sözel iletişimi kullanırlar.