DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Zihinsel Engellilik Nedir?

Zihinsel Engelliler
Zeka; Doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir.
Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. 
Zihinsel engellilikte 3 temel özellik vardır: 
1-) Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olması.
2-) Yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliğin olması. 
3-) 16 yaşından önce başlaması.