DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Konuşma Sesi Bozuklukları (Fonolojik Dil Bozukluğu, Artikülasyon Bozukluğu)

Konuşma Sesi Bozuklukları (Fonolojik Dil Bozukluğu, Artikülasyon Bozukluğu, Konuşmada Anlaşılırlık Sorunları)

Sesletim bozukluğu
bireyin/çocuğun sesleri üretmede zorluk yaşaması veya sesleri yanlış üretmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu sesletim organlarında bulunan bir bozulmayı ifade etmemektedir.
Sesletim bozukluğunda bireyin/çocuğun konuştuğu dile ait sesleri üretemediği, yanlış ürettiği, sesleri değiştirdiği veya yerlerine başka sesleri koyduğu gözlenmektedir.

Sesbilgisi bozukluğu olan çocukların hatalı ürettikleri sesler, ses dağarcığında bulunan seslerdir. Bu seslerin kullanımında hatalar gözlenebilmektedir.
Bu hatalar; konuşma seslerinin yer değiştirmesi, düşürülmesi, sözcük öbeklerinin karışması ya da hatalı kullanımı olarak karşımıza çıkabilir.
Konuşmasında bu tarz sorunlar gözlenen çocuklarda yapılan hata örüntüleri tutarsızdır. Sesbilgisi bozukluğu, sesletim problemleriyle birlikte görülebileceği gibi tek başına da görülebilir.

Normal sözcük çıktısına sahip çocukların kullandıkları sözcükleri birleştirerek, dilbilgisi kurallarını da ekleyip cümleler üretebilmesi ve 4-5 yaşlarına geldiklerinde ihtiyaçlarını anlaşılır bir şekilde karşısındakine ifade edebilmesi beklenir. Bu bakımdan konuşma sesi bozuklukları konuşma anlaşılırlığını önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir.
Anlaşılmadığını fark eden çocuk konuşmaktan kaçınabilir. Erken müdahalenin, bu sürecin ilerleme biçimine olan olumlu katkısından dolayı önemli olduğu unutulmamalıdır.